Modificació del calendari de resolució de les convocatòries dels Programes de Mobilitat Internacional 2022-23 i dels Ajuts de la Facultat

Hi ha hagut una modificació en el calendari de les convocatòries dels Programes de Mobilitat Internacional Erasmus+ Estudis, Global Faculty i Erasmus+ Pràctiques i en el dels Ajuts de la Facucltat per a la promoció de la mobilitat internacional del centre! Els nous calendaris aprovats són: Erasmus+ Estudis, Global Faculty i Erasmus+ Pràctiques Adjudicació provisional […]