Modificació del calendari de resolució de les convocatòries dels Programes de Mobilitat Internacional 2022-23 i dels Ajuts de la Facultat

Hi ha hagut una modificació en el calendari de les convocatòries dels Programes de Mobilitat Internacional Erasmus+ Estudis, Global Faculty i Erasmus+ Pràctiques i en el dels Ajuts de la Facucltat per a la promoció de la mobilitat internacional del centre!

Els nous calendaris aprovats són:

Erasmus+ Estudis, Global Faculty i Erasmus+ Pràctiques

  • Adjudicació provisional de les places de mobilitat: 16 de març.
  • Acceptació o renúncia de les places adjudicades: del 17 al 22 de març.
  • Reassignació de places: del 23 al 30 de març.
  • Resolució definitiva: 4 d’abril.
  • Acceptació o renúncia de les places adjudicades en el període de re-assignació: del 5 al 8 de d’abril.

 

Recorda que en cas de tenir una plaça adjudicada és imprescindible que realitzis la seva acceptació del 17 al 22 de març a través del SOP. En cas contrari perdràs la plaça adjudicada.

Pots consultar l’esmena al calendari als següents enllaços: Esmena calendari Erasmus+ Estudis; Esmena Calendari Global Faculty; Esmena calendari Erasmus+ Pràctiques

 

Ajuts de la Facultat

  • Adjudicació provisional dels ajuts de mobilitat de la Facultat: 4 d’abril.
  • Acceptació o renúncia dels ajuts de mobilitat de la Facultat: del 5 al 8 de d’abril.
  • Resolució definitiva: 22 d’abril.

Recorda que actualment està obert el període d’esmena de documentació dels ajuts de la Facultat! El període d’esmena acaba el 18 de març, consulta la resolució d’esmena de documentació i tota la informació al respecte al següent enllaç: Resolució d’esmena de documentació i d’estudiants admessos i exclosos.

Pots consultar l’esmena al calendari dels Ajuts de la Facultat al següent enllaç: Convocatòria d’ajuts de la Facultat