INFORMACIÓ ACADÈMICA

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ofereix cursos en tres idiomes diferents: Castellà, Català i Anglès. La majoria dels cursos s’ofereixen en Català i Castellà i els estudiants tenen la possibilitat de triar d’acord a les seves preferències l’idioma en el qual volen seguir el curs.

En el moment de completar el formulari de sol·licitud amb la finalitat de ser acceptats com a estudiants d’intercanvi en la nostra Facultat, els estudiants han de triar una llista orientativa dels cursos. No obstant això, volem posar l’accent en què la llista de les assignatures triades no és la definitiva. La inscripció final es realitzarà online al juliol (estudiants anuals i del primer semestre) o bé al gener (estudiants del segon semestre). Els estudiants seleccionats rebran tota la informació per correu electrònic. Els estudiants també han de tenir en compte que els cursos oferts per la Facultat d’Economia i Empresa tenen places limitades i no podem confirmar si l’estudiant tindrà la possibilitat d’inscriure o no un curs.

Els estudiants internacionals tenen la possibilitat d’assistir a cursos dels diferents camps d’estudi que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa, encara que l’acord entre la seva universitat i la nostra solament s’hagi signat per a un camp d’estudi específic. Els estudiants també poden assistir a cursos en altres facultats de la Universitat de Barcelona. No obstant això, més del 50% del nombre total de cursos matriculats han de pertànyer a la nostra facultat. Per saber quines altres Facultats hi ha a la Universitat de Barcelona, podeu consultar el següent enllaç.