PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Els programes Erasmus+ KA103 i Erasmus+ KA017 que permeten la mobilitat internacional del PAS amb finançament de la CE. La Facultat d’Economia i Empresa i la Universitat de Barcelona volen afavorir la participació del seu personal d’administració i serveis en aquests programes que gaudeixen de finançament per a la mobilitat internacional. En aquesta pàgina web trobaràs la informació més destacada sobre aquestes opcions disponibles per al PDI de la UB.

Programes de Mobilitat Internacional oberts al PAS de la Facultat | Erasmus+ KA131 i Erasmus+ KA107

Ambdós programes de mobilitat internacional permeten al personal d’administració i serveis de de la Universitat de Barcelona realitzar estades de formació a universitats i institucions estrangeres. En el cas del programa Erasmus+ KA131 es finança la mobilitat a universitats i institucions de tota la UE i països associats i en el cas del programa Erasmus+ KA107 a universitats de fora de la UE i països associats amb les quals la UB hi té establerts projectes de cooperació internacional. El programa de formació té com a objectiu l’intercanvi de bones pràctiques i experiències, i millorar així les competències i aptituds pròpies que els llocs de treball requereixin. La mobilitat objecte d’aquest programa no s’entén com a desplaçament per necessitats de feina, sinó per millorar el desenvolupament professional dels treballadors.  A continuació podràs trobar tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud als programes!

Erasmus+ KA131

Tota la informació de les convocatòries Erasmus+ KA131 per al PAS està disponible a la següent pàgina web:

Portal de convocatòries Erasmus+ KA131 per a PAS

Tota la informació s’actualitza tan bon punt s’obre la convocatòria: terminis, requisits, documentació i tramitació de la sol·licitud. Fins que no s’obre la nova convocatòria, la informació de la convocatòria anterior pot servir-te a mode d’orientació. Fixa’t que a la mateixa pàgina web hi ha la convocatòria d’Erasmus+ KA131 i Erasmus+ Ka107, assegura’t de clicar la correcta.

Pots consultar la convocatòria oficial del curs 2021-22, per a mobilitats fins al 31 de desembre del 2022, del programa Erasmus+ KA131 per al PAS de la UB al següent enllaç:

Convocatòria Erasmus+ KA131 de PAS per a moblitats fins al 30 de setembre del 2023

A la convocatòria trobaràs els requisits, la documentació a presentar i tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud al programa.

Destinacions: No és necessari que hi hagi establerts convenis de mobilitat previs amb les institucions de destinació, per tant es pot realitzar l’estada de formació a qualsevol universitat i institució (centres de recerca, empreses, etc.) de països de la Unió Europea i països associats: Àustria, Alemanya, Bèlgica, Bulgària, República de Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,  Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Macedònia del Nord, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania, Suècia, Turquia, Sèrbia, Xipre.

Procés de sol·licitud: Tot el procediment de sol·licitud és online, no caldrà presentar documentació en paper. En la data de termini de presentació de sol·licituds es tancarà l’aplicació. Si no s’ha formalitzat el procediment de sol·licitud online dins el termini establert la sol·licitud es considerarà exclosa. Si en canvi s’ha formalitzat la sol·licitud però manca documentació, es donarà un termini de 10 dies per complimentar-la des del moment de recepció del correu electrònic de requeriment. Pots consultar tota la informació sobre la presentació de la sol·licitud a la convocatòria.

Calendari: Aquesta convocatòria disposa de dos terminis, que es poden consultar a la convocatòria.

Durada: La durada serà d’una setmana. Es considera que una setmana equival a cinc dies de feina complets. ES’ha de tenir en compte la data màxima de l’estada objecte de la subvenció, que s’indica a la convocatòria.

 

Anteriors convocatòries:

Convocatòria Erasmus+ KA103 de PAS per a moblitats fins al 31 de desembre del 2022

Convocatòria Erasmus+ KA103 de PAS per a moblitats fins al 31 de desembre del 2021

Acceptació per part de la universitat estrangera: El programa Erasmus+ Ka103 per a la mobilitat del PAS permet la mobilitat amb finalitat de formació d’aquest colectiu a qualsevol universitat o institució de la UE i països associats. No és necessari que hi hagi establert un conveni de mobilitat previ entre amdues institucions. Cal, això sí, acordar el pla de formació (traineeship agreement) que es durà a terme en el marc de l’estada a la institució estrangera.

Això vol dir que és necessari trobar una institució que estigui en disposició d’acceptar aquesta mobilitat i pactar-hi la formació que s’hi durà a terme amb el/s departament/s, oficina/es, unitat/s, etc. corresponents. Molt sovint les oficines de relacions internacionals de les universitats de destinació no tenen la competència per poder assignar aquest tipus d’activitats al personal d’administració i serveis estranger, però és possible que et puguin orientar en relació a possibles international staff weeks, en el marc de les quals es pugui realitzar la formació, o en relació a aquells professors o departaments als quals pots adreçar la teva petició.

Durada i finançament: La durada mínima de l’estada serà d’una setmana. Es considera que una setmana equival a cinc dies de feina complets. Es permeten estades més breus si hi ha un motiu justificat. Es considera que una setmana equival a cinc dies de feina complets. Aquest programa finança les estades del PAS i el desplaçament, d’acord a les taules que es publiquen quan s’obre cada convocatòria. La informació de la convocatòria anterior et pot servir a mode de referència, però poden haver-hi canvis d’un curs per a un altre.

La mobilitat ha de tenir com a objectiu la formació: La mobilitat ha d’implicar obligatòriament la realització d’un programa de formació a la institució estrangera. El programa de formació té com a objectiu l’intercanvi de bones pràctiques i experiències, i millorar així les competències i aptituds pròpies que els llocs de treball requereixin. L’ajut Erasmus no finança visites institucionals/protocol·làries o per necessitats de feina, sinó per millorar el desenvolupament professional dels treballadors.

Així doncs, si estàs interessat en realitzar una estada per realitzar formació, hauràs de tenir una universitat que et pugui acollir durant una setmana i formar-te en l’àmbit concret del teu àmbit laboral o per a la particpació en una international staff week que pugui ser rellevant per a desenvolupar les teves aptituds i competències en relació al teu lloc de treball.

Recorda que cal que el conveni estigui signat el curs anterior, si no fos el cas, la planificació de la docència caldrà que es faci per al següent curs acadèmic per tal que quedi coberta pel finançament que ofereix el programa Erasmus+.

També volem aprofitar per a recordar que la mobilitat Erasmus+ també permet convidar PAS d’universitat estrangeres per a que realitzin un aestada de formació a la nostra facultat.

L’ajut consistirà en una assignació per a despeses de locomoció i despeses de manutenció i estada segons les quantitats fixades pel programa Erasmus+. Pots consultar-les al següent enllaç:

 

Dotació Econòmica del programa Erasmus+ KA103 per a la mobilitat del PAS

Erasmus+ KA107

Estades amb finalitat de formació a universitats de fora de la Unió Europea i països associats amb les quals la Universitat de Barcelona té establerts projectes de cooperació internacional en el marc d’aquest programa.  El programa Erasmus+ KA107 va néixer amb l’objectiu d’exportar el model d’èxit del programa Erasmus a universitats d’arreu del món, amb mobilitats que gaudeixen de finançament de la Unió Europea. 

 

Tota la informació de les convocatòries Erasmus+ KA107 per al PAS està disponible a la següent pàgina web:

Portal de convocatòries Erasmus+ KA107 per a PAS

 

Tota la informació s’actualitza tan bon punt s’obre la convocatòria: terminis, requisits, documentació i tramitació de la sol·licitud. Fins que no s’obre la nova convocatòria, la informació de la convocatòria anterior pot servir-te a mode d’orientació. Fixa’t que a la mateixa pàgina web hi ha la convocatòria d’Erasmus+ KA131 i Erasmus+ Ka107, assegura’t de clicar la correcta.

Pots consultar la convocatòria oficial  del programa Erasmus+ KA107 per al PAS obertes actualment al següent enllaç:

Convocatòria Erasmus+ KA107 de PAS per a moblitats del curs 2022-23

A la convocatòria trobaràs els requisits, la documentació a presentar i tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud al programa.

Destinacions i procés de sol·licitud: universitats fora de la Unió Europea i països associats amb les quals la Universitat de Barcelona té establert un projecte de col·laboració en el marc del Programa Erasmus+. Tot el procediment de sol·licitud és online, no caldrà presentar documentació en paper. En la data de termini de presentació de sol·licituds es tancarà l’aplicació. Si no s’ha formalitzat el procediment de sol·licitud online dins el termini establert la sol·licitud es considerarà exclosa. Si en canvi s’ha formalitzat la sol·licitud però manca documentació, es donarà un termini de 10 dies per complimentar-la des del moment de recepció del correu electrònic de requeriment.

Erasmus+ KA107 de PAS amb finalitat de formació per a moblitats del curs 2022-23: Annex – Destinacions

Durada: Les mobilitats hauran de tenir lloc, durant els cursos acadèmics que s’indiquin a l’Annex I, a cada plaça. La durada de l’estada ha de ser d’una setmana (5 dies lectius).

 

Anteriors convocatòries:

Convocatòria Erasmus+ KA107 de PAS per a moblitats del curs 2021-22

La docència o formació s’ha de realitzar a una de les universitats de fora de la Unió Europea i països associats amb les quals la Universitat de Barcelona té establert un projecte de col·laboració en el marc del Programa Erasmus+. Aquestes destinacions poden variar d’un curs acadèmic a un altre, en funció de la durada dels projectes i les noves concessions que s’atorguin. Un cop tancada al convocatòria, la informació sobre els destinacions disponibles, et pot servir a mode d’orientació. Pots consultar-les al següent enllaç:

Erasmus+ KA107 de PAS amb finalitat de docència per a moblitats del curs 2022-23: Annex – Destinacions

Durada i finançament: Segons estableixi la convocatòria.

La mobilitat ha de tenir com a objectiu la formació: La mobilitat ha d’implicar obligatòriament la realització d’un programa de formació a la institució estrangera. El programa de formació té com a objectiu l’intercanvi de bones pràctiques i experiències, i millorar així les competències i aptituds pròpies que els llocs de treball requereixin. L’ajut Erasmus no finança visites institucionals/protocol·làries o per necessitats de feina, sinó per millorar el desenvolupament professional dels treballadors.

L’ajut consistirà en una assignació per a despeses de locomoció i despeses de manutenció i estada segons les quantitats fixades pel programa Erasmus+, que depen en funció de la destinació. Pots consultar-les al següent enllaç:

Erasmus+ KA107 de PAS amb finalitat de formació per a moblitats del curs 2022-23: Annex