PROJECTES INTERNACIONALS

Making Mobility the Norm (NORM)

El projecte NORM és una iniciativa europea que s’esforçarà per fer front les barreres institucionals per integrar la mobilitat dels estudiants en els programes d’estudi a les IES, concretament, el disseny de plans d’estudi i els procediments d’acreditació. El projecte també té com a objectiu desenvolupar una solució de TI que faciliti la recerca d’equivalències de cursos i plans d’estudi entre les IES.

Per obtenir més informació sobre el projecte NORM, feu clic aquí.