Acte d'inauguració del curs 2022-23

L’acte d’inauguració del curs 2022-2023 mostrarà algunes seqüències dramatitzades del discurs de 1872 de l’aleshores degà de la Facultat de Dret, Felip Vergés, i donarà la paraula a l’estudiant de Medicina Helena Maseras, que va ser la primera universitària de l’Estat espanyol. Es lliurarà una edició facsímil del discurs.

Acte d'inauguració del curs 2022-23

Programa de l’acte

 

  • Presentació de la Memòria del curs acadèmic 2021-2022
  • Commemoració dels 150 anys de l’Edifici Històric
  • 4 eixos temàtics: recerca, formació, cultura i compromís
  • Lliçó inaugural a càrrec de Laia Palau, esportista d’elit
  • Intervenció musical a càrrec de Xavier de la Iglesia i Vassil Lambrinov
  • Parlament de la secretària del Consell de l’Alumnat
  • Parlament del president del Consell Social
  • Parlament de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
  • Cloenda del rector
  • Gaudeamus igitur a càrrec del Cor UB


Retransmissió en directe a través d’aquest enllaç