Conferència "El retorn de la Universitat a Barcelona, 1821-1872"

El Dr. Jordi Casassas, catedràtic emèrit de la UB, explicarà el difícil procés de retorn de la Universitat a Barcelona, després de més d’un segle de confinament a Cervera, i el context revolucionari en què va ser possible.

Es presentarà també el projecte de recerca i expositiu sobre la història de la Universitat en què participen les quatre universitats públiques de Barcelona i el MUHBA.

Convent del Carme
El retorn de la Universitat a Barcelona