Crida per recollir fotos de l’Edifici Històric

Si voleu aportar fotografies, podeu enviar-nos-les amb una breu explicació que inclogui el nom de la persona que va fer cada fotografia, el nom de les persones que hi apareixen (si n’hi ha), l’any en què es van fer i qualsevol altra explicació que considereu rellevant. Les fotografies s’inclouran en un repositori d’imatges, i en seleccionarem diverses perquè formin part de l’exposició, física o virtual.

Edifici Històric Universitat de Barcelona