Recull de les diferents eleccions que es fan a la Universitat de Barcelona.

Eleccions 2024 - Primavera

El 9 i 10 de maig, diverses eleccions de representants d'estudiants a Claustre Universitari, Juntes de Facultat, Consells d’Estudi i Progranes de Doctorat

Eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, Juntes de Facultat i Consells d’Estudis, i a representants del personal docent i investigador i personal d’administració i serveis a les Juntes de Facultat de: Belles Arts, Economia i Empresa, Filologia i Comunicació, Filosofia, Física, Geografia i Història i Matemàtiques i Informàtica.

Eleccions 2023 - Tardor

El 30 de novembre i 1r de desembre, leccions de representants de PDI, PAS i Estudiants a la Junta de Facultat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i de la Facultat d'Infermeria, així com de representants d'estudiants als Consell d'estudis del grau d'Infermeria de la Facultat d'Infermeria

Eleccions 2023 de representants de PDI, PAS i Estudiants a la Junta de Facultat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i de la Facultat d'Infermeria, així com de representants d'estudiants als Consell d'estudis del grau d'Infermeria de la Facultat d'Infermeria

Eleccions 2022 - Primavera

L'11 i 12 de maig, diverses eleccions de representants a Claustre Universitari, juntes de facultat i consells d’estudis

Eleccions de representants del PDI i PAS del Claustre Universitari i, del PDI i PAS a les Juntes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals i de la Facultat de Psicologia, i d’estudiants a Consells d’Estudi i Juntes de Facultat que no van cobrir places durant el procés electoral anterior, al mes de maig de 2022

Eleccions 2021 - Tardor

El 24 i 25 de novembre, eleccions a representants de PDI i PAS a Juntes de Facultat

Eleccions a representants del personal docent i investigador i personal d’administració i serveis a les Juntes de Facultat de: Ciències de la Terra, Informació i Mitjans Audiovisuals, Medicina i Ciències de la Salut (UFR de Medicina Bellvitge), Medicina i Ciències de la Salut (UFR d'Odontologia), Medicina i Ciències de la Salut (UD d'Infermeria Clínic) i Química.

Eleccions 2021 - Primavera

El 18 de maig, diverses eleccions de representants a Claustre Universitari, juntes de facultat i consells d’estudis

Eleccions a representants dels estudiants al Claustre Universitari, Juntes de Facultat i Consells d’Estudis, i a representants del personal docent i investigador i personal d’administració i serveis a les Juntes de Facultat de: Belles Arts, Economia i Empresa, Filologia i Comunicació, Filosofia, Física, Geografia i Història i Matemàtiques i Informàtica.

Eleccions 2020

17 i 18 de desembre de 2020, eleccions al rectorat

El 10 i 11 de desembre de 2020, en primera volta, i el 17 i 18 de desembre de 2020 en segona, van tenir lloc les eleccions al rectorat per vot electrònic.

Eleccions 2018

10 de maig, eleccions

El 10 de maig de 2018 tindran lloc les eleccions d'estudiants, de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis al Claustre, i també d'estudiants a juntes de centre i consells d'estudis.