Del pa amb tomàquet al patufet

Estem contents que la revista Catorze.cat publiqui un article titulat Del pa amb tomàquet al patufet explicant què és i com funcionen la Borsa d’intercanvi lingüístic i les activitats culturals dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, que són part del seu programa d’acollida lingüística.

Comments are closed.