Indicadors lingüístics (2): diferències en la llengua de la docència dels graus i dels màsters

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem la comparació entre l’ús de les llengües en la docència dels graus i dels màsters.

Llengua dels graus

En el curs 2016-2017, el percentatge de la docència en català en els graus (69,5 %) és una mica superior a la mitjana global d’ús del català a la UB (64,8 %). La distribució de les tres llengües (català, castellà i anglès) en els graus, com també passa en el conjunt de l’oferta formativa de la universitat, és força estable en els darrers tres cursos acadèmics.

Llengua dels màsters

En les dades del curs 2016-2017, l’ús del català en els màsters universitaris (42,1 %) està clarament per sota de la mitjana global de la universitat (64,8 %). Aquest menor ús del català repercuteix en l’augment de docència en castellà (que passa del 25,4 % en la mitjana global al 41,6 % en els màsters) i també, en menor mesura, en l’increment d’oferta de docència en llengua anglesa (que passa d’un 6,5 % en el global de la universitat a un 16,0 % en els màsters).

En l’evolució de la llengua de la docència dels màsters en els darrers tres cursos acadèmics es pot observar que la tendència d’increment de l’oferta de docència en castellà i en anglès s’accentua.

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.

Comments are closed.