IV Premi a la millor aportació terminològica en català en TFG de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat recompensa els dos estudiants que facin la millor aportació terminològica en un treball final de grau d’aquest curs 2020-2021. Dona un premi al millor candidat del Campus Diagonal i un al millor del Campus de l’Alimentació de Torribera que consisteix en un àpat per a dues persones en un restaurant gastronòmic.

Els treballs que participin en el concurs han d’estar escrits en català i han d’incloure algun tipus d’aportació terminològica, com ara un vocabulari dels termes d’especialitat usats en el treball, una proposta de fixació de la terminologia en una àrea innovadora, una reflexió sobre la forma o l’extensió del significat d’algun terme, etc. A les bases de la convocatòria hi ha més exemples.

Per optar a aquest premi, l’estudiant ha d’enviar un missatge a l’adreça xdfarmacia@ub.edu que contingui el TFG amb l’apartat de terminologia corresponent. El termini per presentar-s’hi s’acaba el dia 12 de juliol i hi poden participar tots els estudiants de grau a la Facultat que hagin lliurat el TFG en qualsevol de les convocatòries d’aquest curs 2020-2021.

Els treballs de final de grau, per la seva relativa brevetat i aprofundiment en una àrea de coneixement determinada, són una oportunitat per fer una reflexió sobre la terminologia usada, ja sigui des d’un punt de vista formal o conceptual. Aquesta reflexió es pot fer de manera sistemàtica (sobre tot un conjunt de termes relacionats) o de manera puntual (centrant-se en un cas o uns casos particulars que presenten alguna dificultat). En molts casos, el resultat pot anar més enllà del TFG i convertir-se en un material de consulta, encara que calgui fer-ne una reelaboració posterior. És el cas per exemple, d’un glossari de termes que s’està preparant als Serveis Lingüístics, a partir d’un dels treballs premiats el curs passat.

Bases del IV Premi a la millor aportació terminològica en català en treballs finals de grau a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

 

Comments are closed.