Nova fórmula per a la taula de materials a la Facultat de Dret

Aquest mes, a la Facultat de Dret, hem començat una nova dinàmica pel que fa a la taula de materials. Acostumàvem a posar la parada cada dimecres al matí, durant unes tres hores, i ara hem fet un canvi per fer-la més visible i poder donar informació a tots aquells que estiguin interessats en allò que oferim.

serveis i recursos lingüísticsTal com es fa a la Facultat d’Economia i Empresa, ara muntem la taula dos cops al mes durant dos dies seguits. La deixem muntada davant de la llibreria de la Facultat, amb tota la informació sobre els recursos i serveis que ofereixen els Serveis Lingüístics: la Borsa d’Intercanvi, els cursos de català, les guies de conversa i els materials de criteris lingüístics, entre d’altres. A més, específicament per a alumnes de la Facultat, oferim un llibre de terminologia notarial i un altre de vocabulari jurídic, dels quals es pot trobar la informació en línia a la pàgina del Vocabulària i fem divulgació del llibret de la Generalitat de Catalunya En català també és de llei.

L’objectiu és que la taula de materials i la informació per donar a conèixer els Serveis Lingüístics i el PAU de la Facultat sigui més accessible per a tothom. Deixant-la muntada hi té accés l’alumnat de la tarda, cosa abans impossible, i posar-la en un lloc de pas, com és el vestíbul de l’Edifici Principal, ajuda molt a fer-la visible. A més, hem fet nous cartells perquè sigui fàcilment identificable, i les persones interessades hi troben el contacte amb els horaris del PAU i l’adreça de correu on poden enviar missatges si  tenen qualsevol dubte o volen més informació o informació més concreta.

Ja hem fet servir el nou sistema de la taula dues vegades i creiem que n’hem obtingut molt bona resposta,  ja que hem comprovat que la gent ha agafat material de tots els recursos, i sobretot d’aquells més específics de Dret. Per tant creiem que aquesta nova fórmula és millor i pensem que la continuarem fent servir. De moment, durant aquest semestre, la podreu trobar dues vegades més: del 23 al 25 de novembre i del 14 al 16 de desembre, davant de la llibreria de la Facultat de Dret.

Comments are closed.