Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en Infermeria del Campus Bellvitge

Premi a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau en Infermeria del Campus Bellvitge
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Curs 2021-2022

Objectius
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge vol encoratjar els estudiants del grau en Infermeria a utilitzar el català en l’elaboració i exposició dels treballs finals de grau (TFG) i a millorar l’ús de la llengua. Per aquest motiu convoca la setena edició d’aquest premi, que reconeix la qualitat lingüística dels TFG escrits en català.

Destinataris
El premi s’adreça a l’alumnat d’Infermeria del Campus Bellvitge que hagi redactat i presentat el TFG en català.

Presentació de candidatures
Per optar al premi, l’estudiant ha d’enviar una còpia del TFG en PDF a l’adreça xdl.medicina.bellvitge@ub.edu. A la casella de l’assumpte del missatge hi ha d’escriure «Premi TFG d’Infermeria 2022».

El termini per presentar-se al concurs s’acaba el dimecres 20 d’abril de 2022.

Criteris d’avaluació
El jurat tindrà en compte els criteris següents:

 • La qualitat científica
 • La correcció lingüística
 • La coherència i estructuració interna del text
 • L’adequació i la precisió en l’ús de la terminologia de l’especialitat
 • Els aspectes formals de presentació

Premis
S’atorguenn tres premis:

 • Un primer premi de 250 €
 • Un segon premi de 200 €
 • Un tercer premi de 100 €

Així mateix, es lliura als guanyadors un diploma acreditatiu.

Jurat
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge, està format per les persones següents:

 • Un membre de la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Bellvitge
 • Un membre de l’Escola d’Infermeria
 • El responsable de l’oficina dels Serveis Lingüístics de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Veredicte del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es comunica durant la cerimònia de graduació de la promoció 2018-2022 d’Infermeria del Campus Bellvitge, on té lloc el lliurament dels premis. En cas que no es pogués celebrar aquest acte, es comunicaria públicament el veredicte mitjançant el compte de Twitter @CampusBellvitge.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Amb el suport de:
Escola d’Infermeria
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Serveis Lingüístics
Rectorat de la UB

Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels concursants seran tractades tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge
Secretaria d’Estudiants i Docència
C/ Feixa Llarga s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
xdl.medicina.bellvitge@ub.edu