Reglamentació específica dels centres en matèria de política lingüística

Facultat de Belles Arts

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2004. En l’article 23 es crea la Comissió de Dinamització Lingüística, delegada de la Junta de Facultat.

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2004. En l’article 23 es crea la Comissió de Dinamització Lingüística, delegada de la Junta de Facultat. L’article 29 en descriu la composició i l’objectiu principal.

Facultat de Biologia

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2004. En l’article 23 es crea la Comissió de Dinamització Lingüística, delegada de la Junta de Facultat. L’article 30 en descriu la composició i les funcions.

Facultat de Dret

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 31 de març de 2004. En l’article 17 s’estableix la Comissió de Política Lingüística i se’n descriu l’objectiu principal.

Facultat d’Economia i Empresa

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 26 de maig de 2009. En l’article 26 s’estableix la Comissió de Dinamització Lingüística, delegada de la Junta de Facultat. L’article 35 en descriu la composició i les seves funcions.

Facultat d’Educació

Reglament de la Facultat (pendent).

Facultat de Farmàcia

El Reglament de la Facultat no estableix cap disposició en matèria de política lingüística. Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la UB.

Facultat de Filologia

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2004. En l’article 23 es crea la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural, delegada de la Junta de Facultat. L’article 31 en descriu la composició i les funcions.

Facultat de Filosofia

Reglament de la Facultat aprovat per Junta de Facultat el 12 de maig de 2010. En l’article 19 es crea la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural, delegada de la Junta de Facultat. L’article 24 en descriu la composició i les funcions.

Facultat de Física

El Reglament de la Facultat no estableix cap disposició en matèria de política lingüística. Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la UB.

Facultat de Geografia i Història

Reglament de la Facultat, en l’article 17, s’estableix la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística, delegada de la Junta de Facultat. L’article 27 en descriu la composició i les funcions.

Facultat de Geologia

El Reglament de la Facultat no estableix cap disposició en matèria de política lingüística. Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la UB.

Escola Universitària d’Infermeria

El Reglament de la Facultat no estableix cap disposició en matèria de política lingüística. Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la UB.

Facultat de Matemàtiques

El Reglament de la Facultat no estableix cap disposició en matèria de política lingüística. Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la UB.

Facultat de Medicina

El Reglament de la Facultat no estableix cap disposició en matèria de política lingüística. Podeu consultar el Reglament d’usos lingüístics de la UB.

Facultat d’Odontologia

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2004. En l’article 49 s’estableix la Comissió de Qualitat, Relacions Institucionals i Internacionals, i de Política Lingüística, delegada de la Junta de Facultat. L’article 59 en descriu les funcions.

Facultat de Psicologia

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2004. En l’article 27 es crea la Comissió de Dinamització Lingüística, delegada de la Junta de Facultat. L’article 32 en descriu la composició i les funcions.

Facultat de Química

Reglament de la Facultat aprovat pel Consell de Govern el 6 de juliol de 2004. En l’article 23, es crea la Comissió de Dinamització Lingüística, delegada de la Junta de Facultat. L’article 29 en descriu la composició i les funcions.