Sessions sobre recursos lingüístics a la Facultat de Dret

Aquest mes de setembre, un any més, s’han fet les presentacions sobre els recursos lingüístics per als estudiants que ofereixen els Serveis Lingüístics de la UB. Les sessions s’adrecen a l’alumnat de primer curs de tots els graus que s’imparteixen a la Facultat de Dret (Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals i Ciències Polítiques i de l’Administració).

Les sessions s’han inclòs en l’assignatura de Tècniques de Treball i Comunicació, obligatòria i comuna a tots els graus. Breument, en una xerrada de mitja hora aproximadament, s’informa l’alumnat sobre els cursos de català dels SL i sobre els recursos d’aprenentatge de llengües, tant presencials com semipresencials o en línia, i també d’autoaprenentatge, per aprendre o millorar el català i altres idiomes; se’ls donen a conèixer les activitats d’acollida i d’intercanvi lingüístic en què poden participar, i se’ls informa dels recursos lingüístics en línia que poden consultar per millorar la llengua oral i escrita en l’àmbit acadèmic, com ara diccionaris terminològics, verificadors ortogràfics, blogs de terminologia i el CUB o llibre d’estil de la UB, entre d’altres.

Se’ls van repartir les postals en què apareix l’enllaç on poden trobar tots aquests recursos, activitats i cursos de llengua. En definitiva, van poder saber què eren els Serveis Lingüístics de la UB, què els oferim, que a la Facultat de Dret també hi som i on ens poden trobar

Comments are closed.