Contacte

            Contactes dels centres UB

        

 

Pràctiques CAMPUS RURAL

 

CampusRural

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en col·laboració amb el Ministerio de Universidades i les universitats públiques espanyoles, que permetrà que els universitaris de qualsevol ensenyament oficial puguin fer pràctiques acadèmiques en municipis de zones rurals amb problemes de despoblació.

Les ubicacions de les empreses i institucions seran en poblacions de menys de 5.000 habitants.

 

Com participar-hi

Inscripció oberta del 20 de març al 3 d'abril de 2023, a través de GIPE.

Llistat de facultats que tenen ofertes

Facultat de Biologia
Facultat de Dret
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Facultat de Filologia i Comunicació
Facultat de Física
Facultat de Geografia i Història
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Facultat de Química

NOTA IMPORTANT: Pot ser que, tot i haver-vos preinscrit a la convocatòria del GIPE, no trobeu cap oferta. Això és perquè les empreses poden escollir un màxim de 5 ensenyaments de la vostra facultat. Si el vostre ensenyament no coincideix amb els ensenyaments escollits per l'empresa, no veureu l'oferta.


Característiques del programa

 • Remuneració: 1.000 euros bruts mensuals
 • Durada de les pràctiques: 3 mesos consecutius, prorrogables a 5 en casos justificats.
 • Ubicació: poblacions de menys de 5.000 habitants.
 • Període: entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 2023

 

Requisits dels estudiants

 • Estudiants matriculats en estudis oficials de grau i màster oficial de la UB.
 • L’estudiant haurà d’haver superat:
  > En el cas de les pràctiques extracurriculars, el 50% de crèdits (en el cas només dels ensenyaments de grau) en el moment de finalitzar el termini d’inscripció.
  > En el cas de les pràctiques curriculars, el nombre de crèdits que marqui el pla d’estudis.
 • No mantenir cap relació contractual amb l'entitat.
 • Durant el període de les pràctiques, l’alumnat ha de residir al municipi de les pràctiques o en un municipi de similars característiques situat a fins a 20 km de distància.
 • Per optar a l'assignació, l'estudiant ha de satisfer els requisits específics de l'oferta (idiomes, vehicle propi, etc.)

 

Procediment

 • La preinscripció es fa mitjançant GIPE, al programa específic del Campus Rural de cada facultat, entre el 20 de març i el 3 d’abril.

  L’estudiant ha d'emplenar el currículum i podrà preseleccionar fins a un màxim de 8 ofertes, segons disponibilitat, per ordre de preferència i haurà d’enviar la preselecció abans del 4 d’abril.

  L’assignació es farà en funció de la nota mitjana i es desempatarà per nombre de crèdits superats.


 

 

 

 


excel HUBc BKC