Protocols

metfem2012

 

 

Metodologia F.E.M. per a l'avaluació de l'estat ecològic dels rius Mediterranis - Català (PDF)

Metodología F.E.M. para la evaluación del estado ecológico de los ríos Mediterráneos - Castellano (PDF)

 

 

 

 

portada QBR

 

PROTOCOL QBR (Índex de qualitat del bosc de ribera) - Català (PDF)

PROTOCOLO QBR (Índice de calidad del bosque de ribera) - Castellano (PDF)

QBR PROTOCOL (Index of riparian quality: QBR) - English (PDF)


treballs del Joint Research Centre (JRC) sobre la correcta utilització dels índexs de qualitat del bosc de ribera:

  • Nicola Clerici, Christof J. Weissteiner, Maria Luisa Paracchini, Luigi Boschetti, Andrea Baraldi, Peter Strobl. 2013. Pan-European distribution modelling of stream riparian zones based on multi-source Earth Observation data. Ecological Indicators, 24:211-223. DOI: 10.1016/j.ecolind.2012.06.002.
  • Nicola Clerici, Peter Vogt. 2012. Ranking European regions as providers of structural riparian corridors for conservation and management purposes. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. DOI: 10.1016/j.jag.2012.07.001.

 

 

 

MANUAL D''UTILITZACIÓ DE L'IHF (Índex d’Hàbitat Fluvial) - Català (PDF)

Fulla de camp IHF - Català (PDF)

Hoja de campo IHF - Castellano (PDF)

Field Sheet IHF - English (PDF)

     

'

Back To Top