Biologia Computacional

Línia de recerca

Fotobiologia computacional

Ens centrem en el desenvolupament i aplicació de mètodes multiescala de mecànica quàntica/molecular (QM/MM) per estudiar l’espectroscòpia i les propietats de transferència d’energia de biosistemes. Abordem problemes com els mecanismes de recol·lecció de llum en la fotosíntesi i la interrelació entre espectroscòpia i estructura en proteïnes desordenades i complexos proteïna-lligand, amb aplicació en disseny de fàrmacs.

IP: Carles E. Curutchet. Membres: Beste Ozaydin, Daniel Gonzalo.

Web: https://carlescurutchet.wordpress.com

Biologia Computacional i Disseny de Medicaments

La nostra missió d’investigació és comprendre els processos de reconeixement molecular i utilitzar aquest coneixement per dissenyar noves molècules que es puguin utilitzar per a la validació d’objectius i com a punts de partida per al desenvolupament de fàrmacs. El grup utilitza un enfocament multidisciplinari que combina tècniques computacionals i experimentals. Pel que fa a la computació, desenvolupem noves eines per augmentar l’eficiència i el rendiment del descobriment de fàrmacs. Tenim especial experiència en el descobriment de fàrmacs basat en l’estructura (drogabilitat, cribratge virtual, optimització de lligands). En l’àmbit experimental, la nostra experiència resideix en l’ús de mètodes biofísics per a la detecció i quantificació de complexos proteïna-lligant. Treballem en un ampli ventall d’objectius, a nivell intern i en projectes col·laboratius. Internament, el nostre enfocament se centra en les lligases E3, la degradació de proteïnes i la seva aplicació en el descobriment de fàrmacs, especialment mitjançant l’ús de l’enfocament PROTAC.

PI: Xavier Barril

Web: http://www.ub.edu/bl/

No s'han trobat entrades.