Bioquímica en viu

La Bioquímica és una ciència que estudia el funcionament de la cèl·lula a nivell molecular i és imprescindible per la comprensió de l’organització i funcionament dels éssers vius.

Bioquímica en viu

Education

Lloc i accés

Edifici Prevosti, laboratoris de la planta -1
Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona (com arribar-hi)

Dates i horaris

Del 26 de gener al 10 de febrer de 2022.

L'horari és de 9 a 13 hores. 

Si algun centre necessita fer l'activitat en horari de tarda cal que es posi en contacte amb el coordinador de l'activitat per correu electrònic a  jmfernandeznovell@ub.edu

Adreçat a

Activitat adreçada als alumnes de 1r i 2n de batxillerat.

Nombre de places: 40 alumnes per sessió.

Totes les sessions seran matinals.

Com a màxim s’acceptaran 40 estudiants per sessió, ja que l'ocupació màxima serà de 20 estudiants per laboratori.

Els participants poden portar la seva bata però si fos necessari el departament de Bioquímica de la UB els donarà bates d’un sol ús. També es subministrarà mascareta per als laboratoris (la que porti l'alumnat és per anar pel carrer), gel hidroalcohòlic, guants i ulleres de protecció quan sigui necessari.

 

Aquesta activitat experimental vol posar en contacte a l’alumnat de batxillerat amb la Bioquímica i així donar a conèixer a l'alumnat les aplicacions que té en la nostra societat i introduir-los en el món de la recerca.

Experiments de fermentació, recompte de bacteris i llevats, el clonatge virtual o les  mesures enzimàtiques lligades amb la bioquímica de les malalties són de les preferides per aquest alumnat.

Es vol donar, a l’estudiant de Batxillerat de ciències, una visió científico-tècnica necessària per estimular l’actitud investigadora i la iniciativa davant dels problemes del camp de la bioquímica que hagi d’abordar en un futur.

L'import de l'activitat és de 15 euros per alumne.

En el moment en que us confirmem la inscripció per correu electrònic també us indicarem com fer el pagament de l'activitat.

Si necessiteu factura, i degut a la normativa de tancament comptable de la UB, és indispensable fer el pagament abans del 3 de desembre de 2021 (per poder emetre factura dins l’exercici 2021) o després del 7 de gener de 2022 (per emetre factura a l’exercici 2022) i sol·licitar-ho per correu electrònic a sae.organitzacio@ub.edu el mateix dia de fer el pagament adjuntant-ne:

  • El comprovant d’haver realitzat l’ingrés.
  • La raó social del centre d’ensenyament.
  • L’adreça postal del centre d’ensenyament.
  • El Número d'Identificació Fiscal (NIF), i,
  • Una adreça de correu electrònic de contacte.

En qualsevol cas sempre podem fer-vos un justificant del pagament.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

  • Si l'activitat se suspèn per no arribar al mínim d'inscripcions o per causes atribuïbles a la UB.
  • Per malaltia degudament justificada.
  • Per una causa major derivada de la pandèmia de la Covid19 que impedeixi el desplaçament per realitzar l'activitat.

Qualsevol tipus de sol·licitud de devolució s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça sae.futurs@ub.edu, i adjuntar la justificació corresponent juntament amb el número de compte on cal realitzar la devolució.

 

Emplenant el formulari d'inscripció.

Les places s'assignaran per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds.

Si algun centre necessita fer l'activitat en horari de tarda cal que es posi en contacte amb el coordinador de l'activitat per correu electrònic a  jmfernandeznovell@ub.edu