Bioquímica en viu

La Bioquímica és una ciència que estudia el funcionament de la cèl·lula a nivell molecular i és imprescindible per la comprensió de l’organització i funcionament dels éssers vius.

Bioquímica en viu

Education

Lloc i accés

Edifici Prevosti, laboratoris de la planta -1
Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona (com arribar-hi)

Dates i horaris

Del 24 de gener a 9de febrer de 2024.

L'horari és de 9.30 a 13 hores. 

Adreçat a

Activitat adreçada als alumnes de 1r i 2n de batxillerat.

Nombre de places: 40 alumnes per sessió.

Com a màxim s’acceptaran 40 estudiants per sessió, ja que l'ocupació màxima serà de 20 estudiants per laboratori.

Els participants poden portar la seva bata però si fos necessari el departament de Bioquímica de la UB els donarà bates d’un sol ús. També es subministrarà mascareta per als laboratoris (la que porti l'alumnat és per anar pel carrer), gel hidroalcohòlic, guants i ulleres de protecció quan sigui necessari.

 

Aquesta activitat experimental vol posar en contacte a l’alumnat de batxillerat amb la Bioquímica i així donar a conèixer a l'alumnat les aplicacions que té en la nostra societat i introduir-los en el món de la recerca.

Experiments de fermentació, recompte de bacteris i llevats, el clonatge virtual o les  mesures enzimàtiques lligades amb la bioquímica de les malalties són de les preferides per aquest alumnat.

Es vol donar, a l’estudiant de Batxillerat de ciències, una visió científico-tècnica necessària per estimular l’actitud investigadora i la iniciativa davant dels problemes del camp de la bioquímica que hagi d’abordar en un futur.

 

L'import de l'activitat és de 15 euros per alumne.

Un cop feta la sol·licitud d'inscripció rebreu la confirmació d'aquesta per correu electrònic.

Atenció: Futurs UB emetrà la factura pel nombre d’alumnes inscrits. Un cop emesa, no es podrà modificar i l'import de la inscripció no es retornarà, tret de les següents excepcions:

  • Si l'activitat se suspèn per causes atribuïbles a la UB.

 

Inscripció tancada.

Les places s'assignaran per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds.