Sessions informatives de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Edició curs 2021-2022

 

No es farà sessió informativa prèvia a la matrícula, sinó que es farà una jornada introductòria presencial el 10 de setembre a les 16 hores al Paraninf de l'edifici de la facultat.

Informació sobre la matrícula > https://mat.ub.edu/secretaria/tramits-destudis-de-grau/matricula/

Consulta les activitats que es faran durant la jornada introductòria > https://mat.ub.edu/noticies/jornades-introductories-per-a-alumnat-de-nou-acces-als-graus-i-graus-dobles-curs-2021-22/

 

No es farà sessió informativa prèvia a la matrícula, sinó que es farà una jornada introductòria presencial el 9 de setembre a les 9 hores al Paraninf de l'edifici de la facultat.

Informació sobre la matrícula > https://mat.ub.edu/secretaria/tramits-destudis-de-grau/matricula/

Consulta les activitats que es faran durant la jornada introductòria > https://mat.ub.edu/noticies/jornades-introductories-per-a-alumnat-de-nou-acces-als-graus-i-graus-dobles-curs-2021-22/

 

No es farà sessió informativa prèvia a la matrícula, sinó que es farà una jornada introductòria presencial el 10 de setembre a les 9 hores al Paraninf de l'edifici de la facultat.

Informació sobre la matrícula > https://mat.ub.edu/secretaria/tramits-destudis-de-grau/matricula/

Consulta les activitats que es faran durant la jornada introductòria > https://mat.ub.edu/noticies/jornades-introductories-per-a-alumnat-de-nou-acces-als-graus-i-graus-dobles-curs-2021-22/

 

No es farà sessió informativa prèvia a la matrícula, sinó que es farà una jornada introductòria presencial el 10 de setembre a les 9 hores al Paraninf de l'edifici de la facultat.

Informació sobre la matrícula > https://mat.ub.edu/secretaria/tramits-destudis-de-grau/matricula/

Consulta les activitats que es faran durant la jornada introductòria > https://mat.ub.edu/noticies/jornades-introductories-per-a-alumnat-de-nou-acces-als-graus-i-graus-dobles-curs-2021-22/

 

No es farà sessió informativa prèvia a la matrícula, sinó que es farà una jornada introductòria presencial el 10 de setembre a les 9 hores al Paraninf de l'edifici de la facultat.

Informació sobre la matrícula > https://mat.ub.edu/secretaria/tramits-destudis-de-grau/matricula/

Consulta les activitats que es faran durant la jornada introductòria > https://mat.ub.edu/noticies/jornades-introductories-per-a-alumnat-de-nou-acces-als-graus-i-graus-dobles-curs-2021-22/

 

Facultat de Matemàtiques
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona.