Sessions informatives de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives

Edició curs 2020-2021.

 

28 de setembre de 2020.

En cas que s'incorporin alumnes al mes d'octubre, també es farà una sessió informativa el primer dia de classe.

28 de setembre de 2020.

En cas que s'incorporin alumnes al mes d'octubre, també es farà una sessió informativa el primer dia de classe.

28 de setembre de 2020.

En cas que s'incorporin alumnes al mes d'octubre, també es farà una sessió informativa el primer dia de classe.

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

Telèfon 93 323 36 64
Carrer Diputació, 231
08007 Barcelona