El sarró del geòleg

Des de fa anys la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona disposa d'una litoteca en la que es guarden, ben catalogades, desenes de milers de mostres de roques, de minerals i de fòssils que han estat utilitzades en els treballs de recerca realitzats pels professors i investigadors de la Facultat i d'altres institucions.

La litoteca es troba al soterrani de la Facultat, juntament amb les instal·lacions del Servei de Làmina Prima, on es preparen les mostres. Una primera zona de la litoteca és la litoteca de treball, on es dipositen les mostres recollides al camp i s'inicia la seva preparació i estudi.

En aquesta instal·lació s'han preparat unes col·leccions de roques representatives de la geologia de Catalunya, amb mostres preparades (netes, tallades i envernissades) per facilitar-ne l'observació i l'estudi. Cada col·lecció inclou 17 roques ígnies o magmàtiques, 15 roques metamòrfiques i 32 roques sedimentàries.

De cada mostra de roca s'ha elaborat una fitxa que inclou una fotografia i una descripció amb el lloc de procedència, el grup al que pertany, l'edat de formació i les característiques observables més destacades. Uns textos complementaris expliquen les característiques generals de les roques, la seva classificació i les aplicacions.

Per facilitar la utilització d'aquestes col·leccions, les fitxes i els textos complementaris s'han integrat en una aplicació informàtica anomenada "El sarró del geòleg"A més a més de les fitxes i textos complementaris, hi trobareu un mapa amb la localització dels diferents tipus de roques.

La Facultat de Ciències de la Terra posa a disposició dels centres d'ensenyament secundari, en règim de préstec, aquestes col·leccions, i ofereix als alumnes de secundària la possibilitat de dur a terme tallers sobre les roques i els minerals, posant especial èmfasi en les seves aplicacions per obtenir materials i objectes bàsics en la vida quotidiana.

Així mateix, les instal·lacions i les mostres de la litoteca poden ser utilitzades pels alumnes d'ensenyament secundari en la realització de treballs de recerca, assessorats per professors de la Facultat.

Per utilitzar aquests serveis podeu contactar amb:

  • Fadoua Zohra Oumada (préstecs de les col·leccions) oumada@ub.edu

  • Dra. Anna Travé (tallers i treballs de recerca) atrave@ub.edu

  • Anna Travé: coordinació, recollida de mostres i redacció.
  • Fadoua Zohra Oumada: preparació de les mostres i muntatge final.
  • Dídac Cortina Madrid: fotografia i recollida de mostres
  • Disseny de l'aplicació informàtica: Unitat de Suport a la Docènica CRAI-UB

 

Agraïm la col·laboració dels professors de la Facultat en l'obtenció de mostres i en la correcció dels textos.

I molt especial, la feina de l'Anna Traver i del Miquel Àngel Cuevas, pel seu suport.