Endinsa't en la Bioquímica

La Bioquímica i Biologia Molecular és una ciència en expansió que està canviant de forma dramàtica i espectacular en els últims anys.

Endinsa't en la bioquímica

Education

Lloc i accés

Edifici Prevosti, laboratoris de la planta -1
Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 643
Barcelona (com arribar-hi)

Dates i horaris

Del 9 al 23de gener de 2024.

L'horari és de 9.30 a 13.30 hores.

 

Adreçat a

Alumnes de 3r i 4t d'ESO.

Nombre de places: 40 alumnes per sessió.

Com a màxim s’acceptaran 40 estudiants per sessió, ja que l'ocupació màxima serà de 20 estudiants per laboratori.

Els participants poden portar la seva bata però si fos necessari el departament de Bioquímica de la UB els donarà bates d’un sol ús. També es subministrarà mascareta per als laboratoris (la que porti l'alumnat és per anar pel carrer), gel hidroalcohòlic, guants i ulleres de protecció quan sigui necessari.

 

Si vols familiaritzar-te amb algunes de les tècniques bàsiques en el camp de la Bioquímica, la Biologia Molecular i Cel·lular, la Biotecnologia o la Ciència Forense, aquesta és la teva oportunitat.

Experiments amb proteïnes i àcids nuclèics, o sucres i greixos o visualitzar les parts de la cèl·lula, estan entre les preferències de l'alumnat.

També es vol donar a conèixer, entre aquest alumnat, les possibles aplicacions que la bioquímica i la biomedicina tenen en la nostra societat i introduir-los en el món de la recerca.

Es vol donar a l’estudiant de 3r i 4t d'ESO una visió científico-tècnica necessària per estimular l’actitud investigadora i la iniciativa davant dels problemes del camp de la bioquímica que hagi d’abordar en un futur.

 

L'import de l'activitat és de 15 euros per alumne.

Un cop feta la sol·licitud d'inscripció rebreu la confirmació d'aquesta per correu electrònic.

Atenció: Futurs UB emetrà la factura pel nombre d’alumnes inscrits. Un cop emesa, no es podrà modificar i l'import de la inscripció no es retornarà, tret de les següents excepcions:

  • Si l'activitat se suspèn per causes atribuïbles a la UB.

 

Inscripció tancada.

Les places s'assignaran per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds.