Excursions geològiques

Oferta d'excursions per aquest curs 2022-2023.

Sortides al camp d’un dia a diferents indrets de Catalunya on es podran veure diferents aspectes i temàtiques relacionades amb les Ciències de la Terra.

Aquestes excursions van a càrrec d'un professor/a de la facultat de Ciències de la Terra.

Excursions geològiques

Dates i horaris

A partir d'octubre de 2022 i fins el juny de 2023.

Adreçat a

Alumnes de batxillerat.

Un professor/a de la Facultat de Ciències de la Terra és l’encarregat de cadascuna de les excursions.

Es lliurarà una documentació al professorat del centre de batxillerat amb la informació necessària per treballar prèviament algun aspecte dels que es veuran al camp.

El dia de la sortida el professorat de la Facultat de Ciències de la Terra és l'encarregat de guiar als alumnes i al professorat del centre de batxillerat al camp per mostrar-los els aspectes geològics de la zona elegida, tot seguint el dossier programat.

La idea és que a partir d’aleshores, el professor del centre de batxillerat pugui fer l'excursió amb futurs alumnes, sense l’ajut del professorat de la Facultat. A la realitat, hi ha escoles que repeteixen la sortida cada any. 

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient

Professora responsable: Carmen Aguilar

Objectius generals de la sortida:

 • Conèixer la situació geològica de la serra de Collserola en el context geològic de Catalunya.
 • Reconèixer diferents roques metamòrfiques i ígnies del Paleozoic que s’exposen a la serra.
 • Entendre la relació entre les roques observades, la història geològica i el context geodinàmic en què es van formar.

Itinerari: Cosmocaixa – carretera de les Aigües – Funicular del Tibidabo.

Nombre màxim d'alumnes: 15

Nota: Quan es programi la sortida, el professor responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professorat de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professora responsable: Gemma Alías 

Objectius generals de la sortida:

 • Conèixer la geologia del Paleozoic de Barcelona.
 • Columna estratigràfica, tipus de roques i fòssils.
 • Deformació, metamorfisme i magmatisme hercinians.

Itinerari: Parc Güell - riera de Vallcarca - carrer Verdi.

Nombre màxim d’alumnes: 15

Nota: Quan es programi la sortida, la professora responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professorat de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

Es tracta d'una sortida de camp de caràcter transversal, que interrelaciona les diferents branques de la Geologia. Concretament, es tractaran temàtiques de cristalꞏlografia, mineralogia, geologia general, recursos naturals, medi ambient, geotècnia i risc geològic.

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professors responsables: Albert Soler i Dídac Navarro 

Objectius generals de la sortida

 • Donar una visió general de la història Geològica de Catalunya i de la formació geològica de la Conca de l’Ebre per situar les diferents roques que es veuran a la sortida.
 • Donar una visió transversal de la geologia, on es veurà com l’estructura atòmica dels minerals comporta una sèrie de propietats dels materials que permetran explicar diferents qüestions geològiques d’actualitat: com l’esfondrament del riu Cardener (risc geològic), la salinització de les aigües (medi ambient), el seu us a la societat (mineria), reaprofitament dels residus miners (econòmica circular), així com la problemàtica mediambiental de contaminació de les activitats extractives de la mineria i les potencials solucions.
 • Aprendre a reconèixer algunes roques sedimentaries de la Conca de l’Ebre.
 • Entendre la gènesi del diapir salí de Cardona i discutir sobre les potencials aplicacions d’aquestes estructures geològiques com a magatzems de residus especials i la seva problemàtica.
 • Descobrir les causes de l’esfondrament de la llera del riu Cardener al seu pas per Cardona. Aquesta activitat es farà amb la participació dels estudiants que hauran de descobrir per ells mateixos que ha passat i qui ha estat el responsable.
 • Aprendre a mesurar amb la brúixola el cabussament i l’estratificació de capes sedimentaries i la seva utilitat en mapes geològics (opcional)

Alguns dels conceptes que es relacionaran seran:

 • L'estructura de l'halita (NaCl) amb la plasticitat i la formació del diapir salí de Cardona.
 • Les propietats de plasticitat i solubilitat amb el comportament geomecànic del terreny.
 • Els recursos minerals i el medi ambient.
 • Hidrologia superficial i subterrània amb medi ambient.
 • Restauració d’escombreres mineres (opcional, ja que cal anar a Balsareny)
 • Gestió del territori (Opcional ja que cal fer parada al barri de l’Estació de Sallent i observar els problemes de subsidència del terreny que van obligar a desallotjar el barri)
 • Possible visita a la Minilla de Cardona (molt recomanable per la bona comprensió de la sortida i pel seu caràcter motivador a l’alumnat) o al Museu de la sal.
 • En cas necessari es pot fer conjuntament amb els alumnes de tecnologia, ja que la visita a la Minilla es pot ampliar amb la visita a la maquinaria (antiga) utilitzada durant l’explotació de la mina de Cardona i es pot comentar la maquinaria que s’utilitza actualment.

Nota: Quan es programi la sortida, el professorat responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professorat de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professor responsable: Carles Ferrández

Objectius generals de la sortida:

 • Reconeixement de diferents litologies (roques sedimentàries, ígnies i metamòrfiques) i ambients sedimentaris (marins i continentals), tot fent observacions i interpretacions de l'estratigrafia, sedimentologia, tectònica, geomorfologia i la història geològica de la zona.

Itinerari: El Figaró – Montmany - Coll de Can Tripeta. Es pot arribar al Figaró en tren (línia Puigcerdà RENFE)

Nota: Quan es programi la sortida, el professor responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professorat de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professor responsable: Miguel Garcés 

Objectius generals de la sortida:

 • Reconeixement de les diferents unitats geològiques regionals a l’entorn del Vallès, les roques que les formen, i la relació amb el relleu.
 • Les observacions preses durant la sortida seran integrades en una síntesi sobre l’evolució geològica i paleogeogràfica de la zona. Es discuteixen els diferents processos endògens i exògens que condicionen l'evolució del paisatge.

Itinerari: La sortida està plantejada per fer amb autocar, amb desplaçaments entre Cardedeu, Cànoves i Sant Pere de Vilamajor. En funció del centre de batxillerat, és possible proposar itineraris a peu o en bici amb sortida des del propi centre.

Nota: Quan es programi la sortida, el professor responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professorat de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professor responsable: Antoni Calafat

Objectius generals de la sortida:

 • Aportament de sediments al litoral.
 • Sorra i grans de sorra.
 • Vents, ones i corrents.
 • La celꞏla sedimentaria i la dinàmica sedimentària litoral.
 • Impactes a la dinàmica litoral.

Itinerari: Blanes-litoral del Maresme.

Nota: Quan es programi la sortida, el professor responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professor de batxillerat un dossier amb informació sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professors responsablesCarles Martín Closas i Josep Sanjuan (Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, UB)

Objectius generals de la sortida:

 • Comprendre l’origen de l'escull coralꞏlí de la Tossa de Montbui dins del context de la història geològica de Catalunya.
 • Estudi de la sèrie estratigràfica que aflora a la carretera que puja a la Tossa de Montbui.
 • Reconèixer els principals grups de fòssils marins que s'observen a l’aflorament i interpretar la informació ambiental que aporten.
 • Estudi de les diferents etapes de construcció i destrucció de l'escull coralꞏlí de la Tossa.

Itinerari: La sortida es farà en un autocar que ens deixarà al peu de la Tossa de Montbui i ens recollirà al cim, un cop acabada la sortida. Entre la base i el cim, el recorregut de poc mes d'un quilòmetre es farà a peu.

Nombre màxim d’alumnes: 30 (es faran dos grups de 15)

Nota: Com el recorregut es farà per carretera cal portar armilla reflectant. Quan es programi la sortida, el professorat responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professorat de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió.

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professor responsable: Domingo Gimeno 

Objectius generals de la sortida:

 • Les roques ígnies formen més de 2/3 de la superfície del planeta, i s'originen a partir dels magmes que quan arriben a la superfície terrestre donen lloc al vulcanisme. Aquest pot tenir una expressió violenta o explosiva, i una de més calmada o efusiva, consistent en l'emissió de colades làviques.
 • La comarca de la Garrotxa conté un dels camps volcànics quaternaris més ben preservats del sud-oest d'Europa, i inclou tant cons volcànics piroclàstics formats durant episodis explosius.
 • Reconeixement de les característiques dels magmes a partir de les roques que es formen en el decurs de les erupcions volcàniques, la seva mineralogia, entendre el significat geomorfològic i temporal de les formacions volcàniques. Igualment, s'afrontarà el tema de l'impacte social del vulcanisme i el risc volcànic associat a les erupcions.

Nota: Quan es programi la sortida, el professor responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professorat de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l'excursió, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professor responsable:  Joan Carles Melgarejo

Objectius generals de la sortida:

 • Reconèixer l'evolució del medi ambient geològic al Priorat.
 • Visita a les mines de Bellmunt de Priorat per l'estructura dels filons i discussió dels mecanismes de formació.
 • Avaluació de la incidència de la mineria en la història de la comarca.
 • Discussió sobre les implicacions mediambientals de la mineria a la comarca.

Nota: Aquesta excursió dedicada a la mineria es pot programar per altres llocs de Barcelona, Girona i Lleida.

 

Gènesi geològica i morfologia actual del delta de l’Ebre: factors de control i evolució futura.

Assignatura: Geologia i Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Professor responsableJosé Luis Casamor

Objectius generals de la sortida:

 • La conca fluvial, el riu i les seves característiques: cabals, transport, regulació i esdeveniments extraordinaris.
 • L'arribada del riu al mar: situació actual de la desembocadura i del front deltaic.
 • Els canvis del nivell del mar i la construcció dels successius edificis deltaics.
 • Dinàmica litoral: formació i evolució de les platges, barres i fletxes.
 • La regressió del delta: actuacions i intervencions.
 • Escenaris futurs del delta.

Nota: Quan es programi la sortida, el professor responsable d'aquesta l'excursió facilitarà al professor de batxillerat un dossier amb informació addicional sobre l’excursió i l’accés a un fitxer de Google Earth amb l’itinerari i les parades a realitzar, de manera que això pugui ajudar a fer-la més útil per als alumnes i també a repetir-la en un futur pel seu compte.

 

L'import de l'activitat és de 90 euros per excursió.

El professor o professora responsable de l'excursió que heu sol·licitat es posarà en contacte amb vosaltres per concretar els detalls de l'excursió com són la data en que es realitzarà, l'horari i el dossier amb informació addicional.

També rebreu per correu electrònic les dades per poder fer el pagament d'aquesta activitat.

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per causes atribuïbles a la UB

 

Formulari d'inscripció tancat.

El professor o professora responsable de l'excursió que heu sol·licitat es posarà en contacte amb vosaltres per concretar els detalls de l'excursió com són la data en que es realitzarà, l'horari i el dossier amb informació addicional.