Fem Química al Laboratori

Amb Fem Química al Laboratori volem contribuir a complementar la formació dels alumnes de batxillerat, tot posant al seu abast, a més de tota la nostra il·lusió, alguns dels recursos amb els que compta la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

Fem Química al Laboratori

Education

Lloc i accés

Laboratoris de la Facultat de Química
Martí i Franquès, 1-11
Barcelona (com arribar-hi)

Dates i horaris

Del 12 de gener al 8 de febrer de 2023.

Sessió de matí: 9.30 a 13 hores i sessió de tarda: 15.30 a 19 hores.

Capacitat: màxim de 40 alumnes per sessió.

Adreçat a

Alumnes de 1r i 2n de batxillerat de les modalitats de Tecnologia i de Ciències de la Naturalesa i de la Salut que cursin Química com assignatura obligatòria o bé optativa.

Com a màxim s’acceptaran 40 estudiants per centre ja que l'ocupació màxima dels laboratoris serà de 20 estudiants per laboratori.

Es recomana que els estudiants portin la seva pròpia bata però si fos necessari la facultat subministrarà les bates necessàries.

Els alumnes han de dur mascareta i rentar-se les mans a l’entrar i sortir de qualsevol espai. La facultat subministrarà gel hidroalcohòlic.

 

Cadascuna de les sessions es realitzarà en el decurs d'un matí (de 9,30 h a 13 hores) o una tarda (de 15,30 h a 19 hores) en els laboratoris de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

Després de la benvinguda, els alumnes es repartiran, en funció dels diferents centres de procedència, en grups de 10 - 12 persones. Cadascun dels grups estarà tutelat per un professor de la Facultat.

Cada alumne disposarà d'una bata de laboratori, unes ulleres de seguretat i se li lliurarà un dossier on es descriuen els experiments que realitzarà. 

Es realitzaran quatre pràctiques: “El racó del fred”, “Identifiquem analgèsics”, “Il·lumina l'escena del crim” i una a triar entre “Reaccions a petita escala” i “Més clar que l’aigua”.

A mig mati es farà un descans amb l’objectiu de que els estudiants puguin menjar alguna cosa si així ho desitgen.

El racó del fred
S'experimenta amb tres substàncies (gel, neu carbònica i nitrogen líquid) que són utilitzades habitualment per refredar, tant en el laboratori com fora d'ell (indústries, hospitals,...). En aquesta pràctica es poden observar els canvis de fase (sòlid-líquid, sòlid-gas, líquid-gas) dels sistemes i els efectes de les baixes temperatures sobre les propietats d’alguns materials.

Identifiquem analgèsics
Es comenta la utilitat dels analgèsics i el seu paper com a principis actius en els productes farmacèutics i s’introdueix als alumnes en els fonaments de les tècniques cromatogràfiques.
Acte seguit, se’ls convida a que identifiquin els principis actius presents en alguns medicaments analgèsics d’ús habitual, mitjançant la cromatografia en capa prima.

Il·lumina l'escena del crim
L'objectiu d'aquesta pràctica es identificar quatre mostres que contenen un dels següents compostos: albúmina, hemoglobina, glucosa i lleixiu. Tres d'aquests components es troben a la sang i el quart serveix per a netejar l'escena del crim. S'utilitzarà, per una banda el luminol que dóna lloc a luminescència quan reacciona amb alguns d'aquests compostos, i d'altre banda el reactiu de Bradford, que permet identificar proteïnes.
La química forense és una branca de la química que analitza, classifica i determina la naturalesa dels elements i substàncies relacionats amb els fets delictius. En química forense és comú l’anàlisi de taques de sang, fluids corporals, cabells, fibres, DNA i verins. 

Reaccions a petita escala
Consisteix en en un conjunt d’experiments que es realitzen en tub d’assaig amb la finalitat de potenciar la capacitat d'observació dels estudiants i destacar la relació existent entre una reacció química i un fenomen perceptible, com ara l'aparició o la desaparició d'un color, l'aparició i aspecte d'una fase sòlida, l’alliberament d’un gas, etc. 

La química de casa teva
Primera part: identificació d’alguns productes químics presents a la llar. En aquesta primera part els estudiants han d’identificar quatre mostres de productes químics, presents a les llars. Amb aquest objectiu utilitzen reaccions de tub d’assaig, determinaren el pH d’algunes de les mostres i estudien el fenomen de la fluorescència, emissió de radiació visible d’algunes substàncies quan es posen sota llum ultraviolada.

En la segona part veuen com la cúrcuma que tenim a casa pot ser un excel·lent indicador àcid-base. La cúrcuma s'utilitza sovint com a colorant alimentari en algunes begudes, derivats làctics, caramels, galetes, salses, etc. S'utilitza també en l'elaboració de condiments com mostasses, adobs i en pols de curri, i en cosmètica i farmàcia, per acolorir pomades. Veuen també la reacció del semàfor, utilitzen d'un indicador redox que pot canviar de color en funció de que el medi de reacció sigui oxidant o reductor. Finalment determinen  els tanins d’un vi negre mitjançant permanganat de potassi i l’indicador redox Carmí d’Indi en un medi moderadament àcid.

 • Ana B. Caballero. Professora de la secció de Química Inorgànica.
 • Joan Dosta. Professor de la secció d'Enginyeria Química.
 • Elisabet Fuguet. Professora de la secció de Química Analítica.
 • Pablo Gamallo. Professor de la secció de Química Física.
 • Jaume Granell. Professor de la secció de Química Inorgànica.
 • Ernesto Nicolàs. Professor de la secció de Química Orgànica.
 • Elena Xuriguera. Professora de la secció de Ciència de Materials.

Professors de la Facultat de Química que participen en aquests tallers:

 • Departament de Bioquímica: Josep Joan Centelles i Santiago Imperial.
 • Departament de Ciència dels Materials: Camila Barreneche, Sergi Dosta, Jessica Giró, Monica Martinez, Jose Antonio Padilla i Elena Xuriguera.
 • Departament d’Enginyeria Química: Joan Dosta, Jordi Labanda, Carme Sans.
 • Departament de Química Analítica: Susana Amezqueta, Jordi Fons, Elisabet Fuguet, Santiago Hernández, Oscar Núñez, Clara Pérez, Núria Serrano
 • Departament de Química Física: Antonio Aguilar, Pere Cabot, Pablo Gamallo, Jordi Ignés, María Sarret, Ma. Carmen Sousa.
 • Departament de Química Inorgànica: Ramon Bosque, Ana B. Caballero, Araceli d'Aquino, Javier Eusamio, Beltzane García, sílvia Gómez, Arnald Grabulosa, jaume Granell, Coral Herranz, Dana Josa, Ariadna Lázaro, José Luís Núñez.
 • Departament de Química Orgànica: Nuria Escaja, Jaume Farrás, Jordi García, Jaume García-Amorós, Ernesto Nicolás.

Avui 26 d’octubre de 2022, en el deganat de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona s’ha realitzat el sorteig de la preinscripció de l'activitat “Fem Química al Laboratori”.

En primer lloc s’ha fet el sorteig entre els centres amb prioritat (els centres que, tot i fer la preinscripció, no havien entrat l’any 2021 ni el 2022). Ha sortit el nombre 68 que correspon a L’Esperança de Barcelona. Aquest  centre serà el primer que s’inscriurà, segons les seves preferències. A continuació s’inscriurà el centre amb prioritat amb el nombre següent que correspon al Institut Bisbe Berenguer, de L’Hospitalet de Llobregat i es continuarà el procés fins que s’assigni plaça a tots els centres amb prioritat.

S’ha realitzat també el sorteig entre els centres sense prioritat i ha sortit el nombre 9 que correspon a l'institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles. Aquest  centre serà el primer centre sense prioritat que s’inscriurà. A continuació s’inscriurà el centre amb el nombre següent que correspon al centre Mercè Rodoreda, de l’Hospitalet de Llobregat i es continuarà el procés fins que s’arribin a omplir les 1.100 places disponibles per a l’activitat.

Les sessions s’assignaran segons l’ordre sortejat i l’optimització de la capacitat del laboratori. Es prega al professorat que estigui especialment atent al correu electrònic i al telèfon mòbil ja que es possible que la unitat de Futurs Estudiants del SAE de la UB s'hi posi en contacte per acabar d’ajustar el calendari de l’activitat.

El dia 22 de novembre es publicarà en aquesta pàgina el calendari definitiu de l’activitat per aquest any.

Les sessions de Fem Química al Laboratori es realitzaran del dia 12 de gener al 8 de febrer de 2023.

Com ja s’ha fet altres anys, amb l’objectiu d’intentar afavorir la diversitat dels estudiants que hi participen, tindran prioritat els centres que, tot i haver fet la preinscripció els anys 2021 i 2022, no hagin pogut entrar en cap dels dos cursos esmentats. En qualsevol cas, els centres amb prioritat també s’hauran d’inscriure aquest any, indicant les seves preferències d’horari.

- Del 20 de setembre al 20 d’octubre de 2022 els centres podran fer la preinscripció, indicant el nombre d’estudiants i prioritzant un mínim de 5 sessions que els hi vagin bé per a realitzar l’activitat, incloent-hi com a mínim una sessió de tarda. Si algun centre no indica cap sessió de tarda entendrem que, si pel sorteig li correspon una sessió de tarda, renuncia a ella. A cada centre se li assignarà un número, segons l’ordre d’inscripció, que es publicarà a la pàgina web de Fem Química al Laboratori. És important que els centres comprovin que apareixen a la llista que es publicarà al finalitzar el període de preinscripció.

- Dia 26 d’octubre. En primer lloc es farà un sorteig entre tots els centres amb prioritat i es publicarà el número que surti elegit en aquesta pàgina web. El centre amb aquest número serà el primer que s’inscriurà, segons les preferències que hagi indicat al fer la preinscripció. A continuació s’inscriurà el centre amb el número següent, i es continuarà el procés fins que s’assigni plaça a tots els centres amb prioritat.

També es farà un sorteig entre la resta de centres (centres sense prioritat). El centre  que surti elegit serà el primer que s’inscriurà entre tots els centres sense prioritat, a continuació s’inscriurà el centre amb el numero següent  i es continuarà el procés fins que s’arribin a omplir totes les places que ofereix aquesta activitat. Les sessions s’assignaran segons l’ordre sortejat i l’optimització de la capacitat del laboratori. 

- El dia 22 de novembre es publicarà en aquesta mateixa pàgina el calendari definitiu de l’activitat per aquest any.

 

L'import de l'activitat és d'11 euros per alumne.

Un cop publicat el calendari definitiu, resultat del sorteig efectuat per la facultat, queden confirmades com a definitives les sessions assignades al calendari. Més endavant us enviarem un correu electrònic amb les instruccions per poder realitzar el pagament de l'activitat. 

L'import de la inscripció no es retorna tret de les següents excepcions:

 • Si l'activitat se suspèn per causes atribuïbles a la UB.

 

Com ja s’ha fet altres anys, amb l’objectiu d’intentar afavorir la diversitat dels estudiants que hi participen, tindran prioritat els centres que, tot i haver fet la preinscripció les edicions 2021 i 2022, no hagin pogut entrar en cap dels dos cursos esmentats.

En qualsevol cas, els centres amb prioritat també hauran de realitzar la preinscripció aquesta edició 2023, indicant les seves preferències d’horari.

Preinscripció tancada.

L'assignació de les places es fa segons s'explica a l'apartat "Procediment d'inscripció".