Jornada de Portes Obertes a la Facultat de Ciències de la Terra

Presentació conjunta dels graus de la facultat de Ciències de la Terra i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Ciències del Mar i Geologia.

 

Portes obertes

Lloc i accés

Format en línia.
 

Dates i horaris

Entre el 12 i el 16 d’abril de 2021 > Data per determinar.

Adreçat a

Alumnes de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

5 de juny (16.30 a 18.30 hores): Grau de Ciències del Mar.

5 de juny (16 a 18 hores): Grau de Geologia.

Inscripció edició 2021 en preparació.

En cas d'enviar dues o més inscripcions, només es tindrà en compte l'última.