Jornada de Portes Obertes a la Facultat de Ciències de la Terra

Presentació conjunta dels graus de la facultat de Ciències de la Terra i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Ciències del Mar i Geologia.

 

Les sessions de Portes Obertes virtuals de la Facultat de Ciències de la Terra es duran a terme el 5 de juny.

Portes obertes

Lloc i accés

Format en línia.
Us recomanem que utilitzeu el navegador Google Chrome.

Dates i horaris

Consulteu l'apartat "Programa JPO"

Adreçat a

Alumnes de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

Grau de Ciències del Mar: 5 de juny de 16.30 a 18.30h

Grau de Geologia: 5 de juny de 16.00 a 18.00h

Emplenant el formulari d'inscripció

En cas d'enviar dues o més inscripcions, només es tindrà en compte l'última.