Jornada de Portes Obertes a la Facultat de Dret

Presentació conjunta dels graus de la facultat de Dret i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Ciències Polítiques i de l'Administració, Criminologia, Criminologia-Dret (doble grau), Dret, Dret-Relacions Laborals (doble grau), Dret-ADE (doble grau), Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració (doble grau), Gestió i Administració Pública, Dret-GAP (doble grau), Relacions Laborals.

 

Portes obertes

Education

Lloc i accés

Facultat de Dret
Av. Diagonal, 684
Barcelona
 

Dates i horaris

29 de març (consulta cada grau per l'horari concret)

 

Adreçat a

Alumnes de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

Grau de Dret > 29 de març a les 10 hores.

Graus de Relacions Laborals, Ciències Polítiques i de l'Administració i Gestió i Administració Pública > 29 de març a les 12 hores.

Graus de Criminologia i Investigació Privada (títol propi) > 29 de març a les 18 hores.

Dobles graus de Dret-ADE, Dret-Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret-Criminologia, Dret-Gestió i Administració Pública, Dret-Relacions Laborals. > 29 de març a les 16 hores.

 

 

Inscripció tancada.

En cas d'enviar més d'una inscripció d'una mateixa facultat, prevaldrà la última inscripció enviada. Les anteriors s'eliminaran.