Jornada de Portes Obertes a la Facultat de Filologia i Comunicació

Presentació conjunta dels graus de la facultat de Filologia i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Comunicació i Indústries Culturals, Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Lingüística, Llengües i Literatures Modernes, Llengües Romàniques i les seves Literatures.

 

Les sessions de Portes Obertes virtuals de la Facultat de Filologia i Comunicació es duran a terme el 2 de juny.

Portes obertes

Lloc i accés

Format en línia.
Us recomanem que utilitzeu el navegador Google Chrome.

Dates i horaris

Consulteu l'apartat "Programa JPO"

Adreçat a

Alumnes de Batxillerat i CFGS i d'altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

Grau de Comunicació i Indústries Culturals: 2 de juny de 16.00 a 18.00 h  > Sessió tancada

Sessió conjunta de Filologies amb:
Els graus d'Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Lingüística, Llengües i Literatures Modernes, Llengües Romàniques i les seves Literatures: 2 de juny de 18.00 a 20.00 h. > Sessió plena

  • Presentació de la Jornada de Portes Obertes (Dr. Javier Velaza, degà)
  • Projecció d'un vídeo de la Universitat de Barcelona.
  • Projecció d'un vídeo de la Facultat de Filologia i Comunicació.
  • Presentació dels graus de la Facultat de Filologia i Comunicació  (Dra. Maria-Pilar Perea, cap d'estudis).
  • Preguntes.

Inscripció tancada.

En cas d'enviar dues o més inscripcions, només es tindrà en compte l'última inscripció rebuda.

 

> Sessions plenes o tancades, podeu inscrivir-vos a una llista d'espera per rebre informació.