Jornada de Portes Obertes a la Facultat de Geografia i Història

Presentació conjunta dels graus de la facultat de Geografia i Història i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Arqueologia-Història (doble titulació), Geografia, Història i Història de l'Art.

 

Les sessions de Portes Obertes virtuals de la Facultat de Geografia i Història es duran a terme el 3 o 4 de juny segons el grau.

Portes obertes

Lloc i accés

Format en línia.
Us recomanem que utilitzeu el navegador Google Chrome.

Dates i horaris

Consulteu l'apartat "Programa JPO"

Adreçat a

Alumnes de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

Grau d'Antropologia: 3 de juny de 17.00 a 18.30h

Grau d'Arqueologia i doble grau d'Arqueologia-Història: 3 de juny de 17.00 a 18.30h

Grau de Geografia: 3 de juny de 15.00 a 16.30h

Grau d'Història: 4 de juny de 15.00 a 16.30h

Grau d'Història de l'Art: 4 de juny de 17.00 a 18.30h

    Emplenant el formulari d'inscripció

    En cas d'enviar dues o més inscripcions, només es tindrà en compte l'última.