Jornada de Portes Obertes a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Presentació conjunta dels graus de la facultat de Matemàtiques i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Matemàtiques-ADE (doble titulació), Matemàtiques-Enginyeria Informàtica (doble titulació), Matemàtiques-Física (doble titulació).

 

Portes obertes

Lloc i accés

Format en línia.
 

Dates i horaris

27 de maig de 2020.

Adreçat a

Alumnes de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

27 de maig (9 a 11 hores): Grau d'Enginyeria Informàtica i doble grau d'Enginyeria Informàtica-Matemàtiques.

27 de maig (11 a 13 hores): Grau de Matemàtiques i dobles graus en Matemàtiques-ADE i Matemàtiques-Física.

> Veure els vídeos de les sessions

Inscripció tancada.

En cas d'enviar dues o més inscripcions, només es tindran en compte les dades de l'última inscripció rebuda.