Jornada de Portes Obertes a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Presentació conjunta dels graus de la facultat de Medicina i Ciències de la Salud i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica, Infermeria, Medicina, Odontologia i Podologia.

 

Portes obertes

Lloc i accés

Format en línia.

 

Dates i horaris

Del 26 de maig al 5 de juny de 2020 segons el grau.

Adreçat a

Alumnes de Batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

26 de maig (11 a 13 hores): Grau d'Infermeria.

27 de maig (11 a 13 hores): Grau d'Odontologia.

3 de juny (10 a 11.30 hores): Grau de Podologia.

5 de juny (11 a 12.30 hores): Graus de Medicina i de Ciències Biomèdiques (aquest començarà de 12.30 a 13.15h)

> Veure el vídeo del grau de Ciències Biomèdiques

> Veure el vídeo del grau de Medicina

> Veure el vídeo de presentació del campus

10 hores Presentació. Dra. Itziar de Lecuona, Secretària Acadèmica, FMiCS-Campus Clínic.
10.05 h. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Dr. Ricard Cervera, Vicedegà Acadèmic de Grau, FMiCS.
10.15 h. L’Hospital Clínic. Dra. Francesca Pons, Directora de Docència, Hospital Clínic.
10.25 h. Estudis de Medicina. Dra. Carme Junqué, Cap d’Estudis del Grau en Medicina, FMiCS-Campus Clínic.
10.35 h. Alumnes i persones: Qué implica escollir estudiar Medicina? Dr. Antoni Trilla, Degà, FMiCS-Campus Clínic.
10.45 h. Presentació dels alumnes del Grau en Medicina de la FMiCS-Campus Clínic. Alumnes de 1r. Alumnes de 4t i 5è.
11-11.10 h. Intervencions del públic, respostes al xat i cloenda.

27 de maig (11 a 13.30 hores): Grau d'Enginyeria Biomèdica > Veure el vídeo de la sessió 

28 de maig (12 a 14 hores): G'rau d'Infermeria.

28 de maig (10 a 11 hores): Grau de Medicina.

Inscripció tancada.

En cas d'enviar dues o més inscripcions, només es tindran en compte les dades de l'última  inscripció rebuda.