Jornada de Portes Obertes a la Facultat d'Educació

Presentació conjunta dels graus de la facultat d'Educació i específica de cadascun dels ensenyaments que s'hi ofereixen: Educació Social, Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària, Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària (doble titulació), Pedagogia i Treball Social.

 

Les sessions de Portes Obertes virtuals de la Facultat d'Educació es duran a terme el 25, 27, 29 de maig o el 2, 3, 5 de juny segons el grau.

Portes obertes

Education

Lloc i accés

Format en línia.
Us recomanem que utilitzeu el navegador Google Chrome.

Dates i horaris

Consulteu l'apartat "Programa JPO"

Adreçat a

Alumnes de batxillerat i CFGS i altres persones interessades en cursar qualsevol dels graus que s'hi imparteixen.

Grau de Mestre en Educació Infantil: 25 de maig d'11.00 a 12.30h. > Sessió plena

Grau de Mestre en Educació Primària: 27 de maig d'11.00 a 12.30h  > Sessió plena

Grau de Mestre en Educació Infantil i Primària: 29 de maig d'11.00 a 12.30h  > Sessió plena

Grau d'Educació Social: 2 de juny d'11.00 a 12.30h > Sessió tancada

Grau de Pedagogia: 3 de juny d'11.00 a 12.30h > Sessió tancada

Grau de Treball Social: 5 de juny d'11.00 a 12.30h

Emplenant el formulari d'inscripció

En cas d'enviar dues o més inscripcions, només es tindran en compte les dades de l'última inscripció rebuda.

 

> Sessions plenes o tancades: (podeu inscrivir-vos a una llista d'espera)

  • Mestre d'Educació Infantil
  • Mestre d'Educació Primària
  • Doble grau Mestre d'Educació Infantil-Mestre d'Educació Primària
  • Educació Social
  • Pedagogia