Mostra de Fotofilosofia

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2017 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. L’objectiu és enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels centres dels instituts. La Mostra pretén aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.

L'acte públic de presentació de les millors fotofilosofies es farà el dia 15 de novembre de 2017 a les 17 hores a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia de la UB.

Education