Una nova mirada. Què s'amaga rere d'una obra d'art?

Aquesta activitat pretén presentar de ben a prop la figura del conservador-restaurador i veurem com ciència i art es fusionen per a un únic fi: conservar el nostre patrimoni.

La dinàmica girarà entorn a una pregunta clau: Què s’amaga a simple vista en una obra d’art? Per a descobrir-ho, experimentarem amb algunes tècniques científiques, com els efectes que poden tenir diferents radiacions lumíniques sobre una obra d’art o l’observació a través de vàries microscòpies.

Aprendrem com, a través de totes aquestes pistes, podem conèixer a fons la composició material d’un bé i com conservar-lo.

Què s'amaga rere d'una obra d'art?

Education

Lloc i accés

Lloc de trobada:

Punt d'informació de la Facultat de Belles Arts (planta baixa)
Pau Gargallo, 4
Barcelona (com arribar-hi)

Dates i horaris

Dimarts 19 de gener de 2021, de 15 a 17 hores.

Dimarts 26 de gener de 2021, de 15 a 17 hores.

Nombre de places: 15 alumnes per sessió.

Adreçat a

Alumnes de batxillerat (arts, humanitats i ciències socials, ciències i tecnologia).

Activitat presencial on coneixerem els laboratoris de conservació-restauració de la Facultat de Belles Arts.

Parlarem sobre què és la conservació-restauració de patrimoni i quin és el paper del/la conservador/a-restaurador/a. Partirem de reflexions com:

  • Què és el que no veig a simple vista?
  • Com s’examina una obra d’art?
  • Quins materials la componen?
  • Com es va crear?
  • Quines tècniques científiques puc emprar?
  • Quina importància té per a la seva conservació?

A mesura que avanci l’activitat, anirem descobrint la resposta a totes aquestes preguntes. 

Per aconseguir-ho, observarem diferents obres artístiques i materials amb fonts lumíniques molt diverses (llum difosa, rasant, transmesa, llum ultraviolada i llum infraroja) i diferents microscòpies òptiques. Parlarem també sobre l’aplicació dels Raigs X en l’estudi de l’art i observarem diferents exemples d’obres abans i després de ser restaurades.

Activitat gratuïta.

Inscripció tancada.

Nombre de places: 15 alumnes per sessió (es requereix un mínim  de 10 alumnes perquè es realitzi l'activitat)

Les places s'assignaran per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds.