Facultat de Física

La Facultat de Física forma part del Campus Diagonal - Portal del Coneixement i ofereix 2 ensenyaments de grau i la possibilitat de cursar 1 doble grau, a més de màsters universitaris, màsters i postgraus propis, i programes de doctorat.