Biologia

Un grau per estudiar tots els aspectes vinculats als éssers vius: l’origen de la vida, la seva organització, la diversitat, l’estructura química, la genètica, la biodiversitat o els mecanismes evolutius.
Laboratori Biologia
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Ciències
Nota de tall de 2021
11,306 (primera assignació)
11,158 (última assignació)