Ciència i Tecnologia dels Aliments

Un grau que ofereix preparació en diversos àmbits adreçada a obtenir una alta qualificació professional per treballar en tots els sectors vinculats als aliments i l’alimentació.
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Ciències de la Salut
Nota de tall de 2022
9,322 (primera assignació)
8,892 (última assignació)