Comunicació i Indústries Culturals

Analitzar de manera crítica i reflexiva l’àmbit de la comunicació des d’una perspectiva humanística. Aquesta és la proposta del grau, que també et donarà una formació transversal en ciències socials, arts, humanitats i tecnologies de la comunicació.
Comunicació i Indústries Culturals
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Nota de tall de 2021
9,380 (primera assignació)
9,190 (última assignació)