Continguts Digitals Interactius

Aquest grau et formarà com un professional expert en les últimes tecnologies. Podràs aplicar els coneixements en sectors rellevants de l’economia, com ara els videojocs i altres branques de la indústria de l’entreteniment aplicat.
Continguts Digitals Interactius
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Enginyeria i Arquitectura
Nota de tall de 2021
5,000 (primera assignació)
5,000 (última assignació)