Criminologia

Analitzar el delicte com a fet de la realitat social. A partir d’aquí, el grau et dona el coneixement tant dels agents del delicte (delinqüent, víctima i col·lectivitat) com del seu context (social i econòmic).
Empremta dactilar.
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Nota de tall de 2022
9,700 (primera assignació)
9,367 (última assignació)