Doble grau: ADE - Química

El sector químic requereix de forma creixent d’un nou perfil de professional de la química, competent en la gestió d’equips i amb coneixements socioeconòmics que el capacitin per a liderar i gestionar un repte empresarial dins l’àmbit de la química. Aquest doble itinerari, únic en el sistema universitari públic català, et permetrà obtenir en cinc anys i mig una excel·lent preparació que combina els coneixements tècnics específics de la química amb la gestió i administració d’empreses.
ADE-Química
Crèdits ECTS
420
Branca del coneixement
Ciències
Ciències Socials i Jurídiques
Itineraris simultanis
Nota de tall de 2021
10,672 (primera assignació)
10,394 (última assignació)