Doble grau: Dret - Criminologia

Una proposta de programa doble amb un alt grau de complementarietat. Per una banda, l’important corpus teòric de la formació jurídica en Dret i, per l’altra, l’àmbit més pràctic que aporta la Criminologia.
Dret - Criminologia
Crèdits ECTS
393
Branca del coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Itineraris simultanis
Nota de tall de 2021
11,622 (primera assignació)
10,772 (última assignació)