Doble grau: Economia - Estadística

Treballem de manera conjunta dues disciplines que tenen una clara complementarietat. Tindràs els coneixements teòrics per analitzar l’economia actual i la capacitat de tractar i gestionar les dades.
Economia - Estadística
Crèdits ECTS
390 - 420
Branca del coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Itineraris simultanis
Nota de tall de 2021
12,016 (primera assignació)
11,254 (última assignació)