Doble grau: Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica

Farmàcia i Nutrició són dos àmbits professionals amb una relació estreta en l’àmbit de les ciències de la salut. Aquest grau es cursa en sis anys i capacita per exercir com a farmacèutic i nutricionista-dietista.
Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica
Branca del coneixement
Ciències de la Salut
Itineraris simultanis
Nota de tall de 2022
12,320 (primera assignació)
11,546 (última assignació)