Doble grau: Matemàtiques - Enginyeria Informàtica

Un dels graus amb millor inserció laboral de tota l’oferta universitària. En cinc anys tindràs aquesta doble titulació de matemàtiques i enginyeria informàtica, la combinació perfecta entre l’abstracció teòrica i les solucions pràctiques.
Matemàtiques - Enginyeria Informàtica
Crèdits ECTS
348
Branca del coneixement
Ciències
Enginyeria i Arquitectura
Itineraris simultanis
Nota de tall de 2022
13,118 (primera assignació)
13,094 (última assignació)