Doble grau: Matemàtiques - Enginyeria Informàtica

Un dels graus amb millor inserció laboral de tota l’oferta universitària. En cinc anys tindràs aquesta doble titulació de matemàtiques i enginyeria informàtica, la combinació perfecta entre l’abstracció teòrica i les solucions pràctiques.
Matemàtiques - Enginyeria Informàtica
Crèdits ECTS
318
Branca del coneixement
Ciències
Enginyeria i Arquitectura
Itineraris simultanis
Nota de tall de juny de 2020
13,140