Doble grau: Matemàtiques - Física

Aconsegueix la doble titulació de matemàtiques i física amb aquest doble grau. Es tracta de dues disciplines complementàries i que constitueixen la base de moltes disciplines científiques.
Matemàtiques - Física
Crèdits ECTS
330
Branca del coneixement
Ciències
Itineraris simultanis
Nota de tall de 2022
13,453 (primera assignació)
13,362 (última assignació)