Enginyeria Informàtica

Assoleix amb aquest grau una àmplia formació sobre ordinadors i els algoritmes com a processos computacionals, sense perdre de vista el disseny de programari, de maquinari i d’aplicacions, així com el seu impacte en la societat.
Enginyeria Informàtica
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Enginyeria i Arquitectura
Nota de tall de 2021
10,158 (primera assignació)
9,734 (última assignació)