Filologia Hispànica

Adquireix una formació professional en l’àmbit de la llengua i literatura espanyoles a través d’una acurada formació en competències filològiques com el coneixement, la recerca, l’edició i la crítica.
Filologia Hispànica
Crèdits ECTS
240
Branca del coneixement
Arts i Humanitats
Nota de tall de 2022
5,000 (primera assignació)
5,000 (última assignació)