Gestió i Administració Pública

Gestió i direcció d’organitzacions públiques o parapúbliques des d'una perspectiva professional.
Congrés dels Diputats a Madrid
Branca del coneixement
Ciències Socials i Jurídiques
Nota de tall de 2022
7,802 (primera assignació)
7,370 (última assignació)